Tavíkovice

Obec Tavíkovice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Obecní vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.1.2021 nikdy Příloha obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.9.2020 nikdy Zápis z 5. veřejného zasedání ZO
 • pdf [1001 kB]
29.9.2020 nikdy Zápis z 11. zasedání ZO
29.9.2020 nikdy Zápis z 10. zasedání ZO
27.5.2020 nikdy Svazek obcí pro komunální služby - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
27.5.2020 nikdy Svazek obcí pro komunální služby - Návrh rozpočtu 2020
13.5.2020 nikdy Svazek obcí Sever Znojemska - návrh záv. účtu
11.5.2020 nikdy Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
27.4.2020 nikdy Návrh závěrečného účtu 2019
3.4.2020 31.12.2022 MZE-Opatření obecné povahy-povinnosti vlastníků lesů
18.12.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10.12.2019 nikdy Rozpočet na rok 2021
13.6.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.6.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška Obce Tavíkovice č. 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
13.6.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
13.6.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tavíkovice a pro místní část Dobronice
10.5.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

 
Odpovědi na dotazy na základě zákona č. 106/1999
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.9.2020 nikdy Odpověď na žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.2.2021 nikdy Informace ke sčítání lidu
11.2.2021 nikdy Svazek obcí Sever Znojemska - návrh rozpočtu na rok 2021
9.11.2020 nikdy Žádost o pronájem obecního bytu
11.2.2020 nikdy Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
3.2.2020 nikdy Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
18.12.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška o poplatku ze vstupného
18.12.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
18.12.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
18.12.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška o místníém poplatku ze psů
18.12.2019 nikdy Příloha obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.12.2019 nikdy Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na Váš dotaz na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že ani starosta ani obecní úřad Tavíkovice nadále nepožaduje platbu stočného dle sdělení na úřední desce ze dne 11.7.2019.

9.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
5.12.2019 nikdy Střednědobý výhled na rok 2021,2022, 2023
25.11.2019 nikdy Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22.11.2019 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2020
21.11.2019 nikdy Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska
24.10.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 7/2019
24.10.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 6/2019
16.10.2019 nikdy Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 DSO Sever Znojemska
21.8.2019 nikdy seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2019
26.7.2019 nikdy Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
26.7.2019 nikdy Čestné prohlášení dodavatele
26.7.2019 nikdy Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu
26.7.2019 nikdy Žádost o zpracování cenové nabídky
22.7.2019 nikdy Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů - Zápis z 6. veřejného zasedání ZO Tavíkovice
11.7.2019 nikdy Informace o zvýšení ceny stočného

Informace o zvýšení ceny stočného

 

Od 1. července 2019 dojde v obci Tavíkovice ke zvýšení ceny stočného. K úpravě cen se přistoupilo poprvé od roku 2006. Nově se tak bude platit za metr krychlový stočného 22 Kč. Souhrnná cena za vodné a stočné bude 40 Kč, což je o osm korun více oproti minulým letům. Nová cena za stočné se bude vztahovat už na I. pololetí 2019.

9.7.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
24.6.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 4/2019
12.6.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 2/2019
10.6.2019 nikdy Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10.6.2019 11.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
24.5.2019 nikdy Závěrečný účet DSO Sever Znojemska
24.5.2019 nikdy Závěrečný účet DSO Sever Znojemska
24.5.2019 nikdy Závěrečný účet DSO Sever Znojemska
24.5.2019 nikdy Závěrečný účet DSO Sever Znojemska
7.5.2019 nikdy Oznámení o době a místě konání voleb
29.4.2019 nikdy Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
26.4.2019 nikdy Oznámení o zveřejňování - DSO Sever Znojemska
26.4.2019 nikdy Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle předpisů pro vodné a stočné
4.4.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
25.3.2019 nikdy Stanovení minimálního počtu členů OVK
22.3.2019 nikdy Rozpočtové opatření 1/2019
29.1.2019 nikdy Oznámení o zveřejňování DSO Sever Znojemska
7.1.2019 nikdy Rozpočet obce Tavíkovice na rok 2019
28.11.2018 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2019
26.11.2018 nikdy Oznámení o zveřejňování DSO Sever Znojemska
29.10.2018 nikdy Rozpočtové opatření č.7
23.10.2018 nikdy Oznámení o zveřejňování - SVAZEK OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA
9.10.2018 nikdy Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě z.č. 106/1999 Sb.
3.10.2018 nikdy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19.9.2018 nikdy Rozpočtové opatření 6
17.9.2018 nikdy Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
6.9.2018 nikdy Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.8.2018 nikdy Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
20.8.2018 nikdy Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1.8.2018 obdržel Obecní úřad Tavíkovice žádost pana .......... o Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí kopie zápisu a usnesení ze zasedání ZO Tavíkovice konaného dne 27.6.2018. Odpověď a kopie předmětného zápisu je v příloze

13.8.2018 nikdy Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
2.8.2018 nikdy Rozpočtové opatření č.5/2018
30.7.2018 nikdy Informace o sídle a počtu volebních okrsků
30.7.2018 nikdy Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
18.7.2018 nikdy MěÚ Mor. Krumlov - nakládání s povrchovými vodami
13.7.2018 nikdy Oznámení o zveřejňování - DSO Sever Znojemska
28.6.2018 nikdy Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice pro volební období 2018-2022
27.6.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 3/2018
27.6.2018 nikdy rozpočtové opatření č. 4/2018
30.5.2018 nikdy Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - GDPR
18.4.2018 nikdy DSO Sever Znojemska - oznámení
2.4.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 2/2018
1.3.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 1/2018
14.2.2018 nikdy Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
24.1.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 10/2017
23.1.2018 nikdy Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12.1.2018 nikdy Oznámení o zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.
21.12.2017 nikdy Oznámení o místě a konání voleb
18.12.2017 nikdy rozpočtové opatření č. 9/2017
28.11.2017 nikdy Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.11.2017 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2018
15.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 7
15.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 8
13.11.2017 nikdy Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
10.11.2017 nikdy Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. - odměny zastupitelů 2012
10.11.2017 nikdy Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. pohledávka, počet darovacích smluv
6.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 7/2017
19.9.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 6/2017
19.9.2017 nikdy SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy Tavíkovice a Dobronice
28.8.2017 nikdy Informace poskytnutá na základě zákona č. 106/1999 Sb. - odměny (leden 2012, únor 2012, březen 2012) zastupitele
28.8.2017 nikdy Informace poskytnutá na základě zákona č. 106/1999 Sb. - rezignace na funkci místostarosty v roce 2012
21.8.2017 nikdy Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20.7.2017 nikdy Oznámení o zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.
19.7.2017 nikdy Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
19.7.2017 nikdy Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - zpětný odběr obalů - možnost spolupráce s jinou společností
30.6.2017 nikdy Rozpočtové opatření č.4/2017
23.6.2017 nikdy Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - veřejné osvětlení
21.6.2017 nikdy Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz odběru a nakládání s povrchovými vodami
6.6.2017 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
6.6.2017 nikdy Návrh závěrečného účtu za rok 2016
6.6.2017 nikdy Přehled pohybu majetku
6.6.2017 nikdy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
22.5.2017 nikdy Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska
22.5.2017 nikdy Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
9.5.2017 nikdy Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - uložení zápisu Jednání ZO ze dne 30.3.2012 a 25.5.2012 a rezignace J.F. na funkci místostarosty
9.5.2017 nikdy Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Směna pozemku, na kterém se nachází vodojem obce Tavíkovice
20.4.2017 nikdy Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - nakládání s odpady
19.4.2017 nikdy DSO Sever Znojemska - Rozpočet na rok 2017
7.4.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 1/2017
23.3.2017 nikdy Rozpočtový výhled
9.3.2017 nikdy Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tavíkovice a Dobronice - neznámí vlastníci
6.3.2017 nikdy Schválený rozpočet na rok 2017 - obec Tavíkovice
16.5.2016 nikdy Cestování s dětmi do zahraničí
7.3.2016 nikdy Kulturní akce 2016

Kulturní akce 2016

4.2.2016 nikdy O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

28.8.2015 nikdy Úřední oznámení
10.2.2015 nikdy Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

25.8.2014 nikdy nemovité věci s nedostatečně určenými vlastníky

nemovité věci s nedostatečně určenými vlastníky

30.3.2013 nikdy Náležitosti žádosti o informace

Náležitosti žádosti o informace

 
Ostatní uveřejnění
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.2.2021 5.5.2021 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
28.7.2020 31.12.2022 MZE-Opatření obecné povahy-povinnosti vlastníků lesů
1.7.2020 nikdy Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění
 
Rozpočty a opatření
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.10.2020 nikdy RO 7
14.9.2020 nikdy RO 6
14.9.2020 nikdy Rozpočtové opatření č.6/2020
15.7.2020 nikdy RO 5
14.6.2020 nikdy RO 4
15.5.2020 nikdy RO 3
6.5.2020 nikdy Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020
22.5.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 3/2017
22.5.2017 nikdy Rozpočtové opatření č.2/2017
2.6.2014 nikdy Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za r. 2014

Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za r. 2013

7.3.2014 nikdy Návrh rozpočtu - Skládka TKO 2014

Návrh rozpočtu - Skládka TKO 2014

7.3.2014 nikdy Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 - Skládka TKO

Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 - Skládka TKO

7.3.2014 nikdy Závěrečná účet 2013 - Svazek obcí "Skládka TKO"

Závěrečná účet 2013 - Svazek obcí "Skládka TKO"

29.11.2013 nikdy Rozpočtový výhled pro roky 2014-2016

Rozpočtový výhled pro roky 2014-2016

29.11.2013 nikdy Návrh rozpočtu na r. 2014

Návrh rozpočtu na r. 2014

31.5.2013 nikdy Návrh závěrečného účtu Obce Tavíkovice za r. 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Tavíkovice za r. 2012

19.3.2013 nikdy ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU R. 2013

ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU R. 2013

 
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.10.2020 nikdy Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
 
Zápisy zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.2.2021 nikdy Zápis z 16. veřejného zasedání ZO Tavíkovice
28.12.2020 nikdy Zápis z 15. zasedání ZO
9.11.2020 nikdy Zápis ze 14. zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 8. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 6. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 12. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis ze 4. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy zápis z 2. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy zápis z ustavujícího zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 11. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 9. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 10. veřejného zasedání ZO
26.10.2020 nikdy Zápis z 5. veřejného zasedání ZO
 • pdf [1001 kB]
26.10.2020 nikdy zápis ze 3. veřejného zasedání ZO
29.9.2020 nikdy Zápis z 13. veřejného zasedání ZO
 
Smlouvy o dílo
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
12.10.2020 nikdy Smlouva o dílo - zpevnění ploch na kontejnery
5.10.2020 nikdy Česká vodohospodářská, rekonstrukce vodovodu
5.10.2020 nikdy DH Túfaranka
5.10.2020 nikdy Domov u lesa, odebírání obědů
5.10.2020 nikdy Hudební produkce
5.10.2020 nikdy Ing. Eugenie Dřímalová
5.10.2020 nikdy VHS, servisní smlouva
5.10.2020 nikdy Spolupráce s obcí Blatnička
5.10.2020 nikdy OSA
5.10.2020 nikdy Urbanistické středisko Brno
5.10.2020 nikdy VAS, rámcová smlouva č. 44
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
9.2.2021 24.2.2021
Pozvánka na 16. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní uveřejnění
27.1.2021 11.2.2021
Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Obecní vyhlášky
4.11.2020 2.2.2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Obecní vyhlášky
13.1.2021 28.1.2021
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Záměry obce
6.1.2021 21.1.2021
Nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům středních zdravotnických a vyšších zdravotnických škol na území Jihomoravského kraje
Ostatní uveřejnění
9.12.2020 29.12.2020
Pozvánka na 71. zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"
Ostatní dokumenty
2.12.2020 17.12.2020
Pozvánka na 15. veřejné zasedání ZO
Ostatní uveřejnění
24.11.2020 9.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočty a opatření
9.11.2020 24.11.2020
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - obecní byt
Záměry obce
4.11.2020 19.11.2020
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Záměry obce
21.10.2020 5.11.2020
Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
3.8.2020 4.11.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Volby
5.8.2020 3.11.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Obecní vyhlášky
19.10.2020 3.11.2020
Oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí
Ostatní dokumenty
19.10.2020 3.11.2020
Vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Ostatní dokumenty
10.10.2020 25.10.2020
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volby
7.10.2020 22.10.2020
Oznámení o době a místě konání 2. kola voleb do Senátu PČR
Volby
3.10.2020 18.10.2020
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Volby
17.8.2020 12.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
14.9.2020 12.10.2020
Informace o době a místě konání voleb
Volby
9.9.2020 24.9.2020
Pozvánka na 13. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
4.9.2020 19.9.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Volby
2.9.2020 17.9.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Obecní vyhlášky
28.7.2020 21.8.2020
Aukční vyhláška
Obecní vyhlášky
30.7.2020 14.8.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro opravy silnic
Obecní vyhlášky
4.5.2020 4.8.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Obecní vyhlášky
2.7.2020 17.7.2020
Pozvánka na 12. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Obecní vyhlášky
2.7.2020 17.7.2020
Veřejná vyhláška o převzetí lesních hospodářských osnov (LHO) pro zařizovací obvod Moravský Krumlov s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029
Obecní vyhlášky
11.5.2020 25.6.2020
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Obecní vyhlášky
5.6.2020 20.6.2020
Záměr obce Tavíkovice pronajmout
Obecní vyhlášky
27.5.2020 16.6.2020
Svazek obcí pro komunální služby - Návrh závěrečného účtu
Obecní vyhlášky
27.5.2020 6.6.2020
Výběrové řízení - Odborný zástupce provozovatele kanalizace a ČOV pro obec Tavíkovice
Obecní vyhlášky
20.5.2020 4.6.2020
Pozvánka na zasedání výboru Svazku obcí Severu Znojemska
Obecní vyhlášky
22.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška FÚ JMK - hromadný předpisnýá seznam - subjekty nepřihlášené k úhradě prostřednictvím SIPO
Obecní vyhlášky
5.5.2020 20.5.2020
Opatření vlády - o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic obcím
Obecní vyhlášky
4.5.2020 19.5.2020
Pozvánka na 11. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Obecní vyhlášky
8.4.2020 11.5.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Finanční úřad
Obecní vyhlášky
5.2.2020 5.5.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
8.4.2020 23.4.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Tavíkovice
Obecní vyhlášky
18.3.2020 2.4.2020
Rozhodnutí - zákaz pohybu, vstupu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Ostatní dokumenty
18.3.2020 2.4.2020
Rozhodnutí - zákaz pohybu, vstupu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Ostatní dokumenty
17.3.2020 1.4.2020
Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;


II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);


IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Ostatní dokumenty
16.3.2020 31.3.2020
Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
Ostatní dokumenty
16.3.2020 31.3.2020
Příloha k opatření obecné povahy
Ostatní dokumenty
16.3.2020 31.3.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
Ostatní dokumenty
16.3.2020 31.3.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Ostatní dokumenty
5.2.2020 20.2.2020
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
6.11.2019 4.2.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
17.1.2020 1.2.2020
Pozvánka na 10. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
18.12.2019 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška o poplatku ze vstupného
Ostatní dokumenty
18.12.2019 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Ostatní dokumenty
18.12.2019 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška o místníém poplatku ze psů
Ostatní dokumenty
18.12.2019 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní dokumenty
18.12.2019 2.1.2020
Příloha obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní dokumenty
13.12.2019 28.12.2019
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
5.12.2019 20.12.2019
Pozvánka na 9. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
3.12.2019 18.12.2019
Informace o konání akce

Informace o konání akce

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Poslední leč

Kdy: 7.12.2019

Kde: v Kulturním domě Obecního úřadu Tavíkovice

 

V Tavíkovicích, 3.12.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Ostatní dokumenty
29.11.2019 14.12.2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
25.11.2019 10.12.2019
Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ostatní dokumenty
13.11.2019 28.11.2019
Pozvánka na 67. zasedání výboru svazku Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
4.11.2019 19.11.2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
24.10.2019 19.11.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Ostatní dokumenty
7.8.2019 5.11.2019
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
16.10.2019 31.10.2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Ostatní dokumenty
16.10.2019 31.10.2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
7.10.2019 22.10.2019
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
7.10.2019 22.10.2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
7.10.2019 22.10.2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
26.9.2019 11.10.2019
Záměr prodeje části pozemku
Ostatní dokumenty
26.9.2019 11.10.2019
Prodej soupravy VARI
Ostatní dokumenty
13.9.2019 28.9.2019
Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

obecní úřad Tavíkovice Vám tímto sděluje k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, že subjekty Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ:27481107 a Domistav HK s.r.o. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ:26007177 nikdy nepodaly obci Tavíkovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Ostatní dokumenty
8.8.2019 23.8.2019
Záměr obce Tavíkovice pronajmout majetek v k.ú. Dobronice
Ostatní dokumenty
8.8.2019 23.8.2019
Záměr obce Tavíkovice pronajmout majetek v k.ú. Tavíkovice
Ostatní dokumenty
5.8.2019 20.8.2019
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálních územích Tavíkovice a Dobronice
Ostatní dokumenty
26.7.2019 10.8.2019
Krycí list nabídky
Ostatní dokumenty
26.7.2019 10.8.2019
Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
24.7.2019 9.8.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II/399 a II/400
Ostatní dokumenty
24.7.2019 9.8.2019
Situace značení Dobronice
Ostatní dokumenty
2.5.2019 7.8.2019
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
11.7.2019 5.8.2019
Výběrové řízení - referent/ka veřejného opatrovnictví
Ostatní dokumenty
11.7.2019 5.8.2019
Nabídka pracovního místa - Údržbář a obsluha ČOV
Ostatní dokumenty
13.6.2019 31.7.2019
Platnost obnoveného katastrálního operátu
Ostatní dokumenty
16.7.2019 31.7.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava silnice II. třídy 399 a 400
Ostatní dokumenty
16.7.2019 31.7.2019
Situace značení Dobronice
Ostatní dokumenty
9.7.2019 24.7.2019
Záměr obce - prodej pozemku
Ostatní dokumenty
9.7.2019 24.7.2019
Informace o konání akce - Tavíkovická struna

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Tavíkovická struna

Kdy: 13.7.2019

Kde: Zámecký park, obec Tavíkovice

V Tavíkovicích, 9.7.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Ostatní dokumenty
19.6.2019 4.7.2019
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
12.6.2019 27.6.2019
Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
12.6.2019 27.6.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Ostatní dokumenty
11.6.2019 26.6.2019
Záměr pronájmu části nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
5.6.2019 20.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za rok 2018
Ostatní dokumenty
30.5.2019 14.6.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tavíkovice a Dobronice - sdělení k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Ostatní dokumenty
30.5.2019 14.6.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tavíkovice a Dobronice - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Ostatní dokumenty
27.5.2019 11.6.2019
Výsledky voleb v obci Tavíkovice
Ostatní dokumenty
15.5.2019 30.5.2019
Informace o konání akce

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Pouťová zábava

Kdy: 25.5.2019

Kde: Zámecký park, obec Tavíkovice

V Tavíkovicích, 15.5.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Ostatní dokumenty
26.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Ostatní dokumenty
8.4.2019 26.5.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Ostatní dokumenty
7.5.2019 17.5.2019
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
29.4.2019 14.5.2019
Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
24.4.2019 9.5.2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
16.4.2019 1.5.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ostatní dokumenty
15.4.2019 30.4.2019
Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
11.4.2019 27.4.2019
Konec lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP 14.4.2019

14.4.2019 je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Podání žádosti je možné v neděli 14.4.2019 do 16:00 hod. Pro výše uvedený zápis je zajištěna služba v době od 8:00 hod. do  16:00 hod. V případě zájmu je však nutné zavolat na tel. číslo  601 126 256.

Ostatní dokumenty
26.3.2019 25.4.2019
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
8.4.2019 23.4.2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
4.4.2019 19.4.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "Rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice"
Ostatní dokumenty
20.3.2019 9.4.2019
Pozvánka - zasedání DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
28.2.2019 30.3.2019
Návrhy na změny územního plánu
Ostatní dokumenty
4.3.2019 29.3.2019
DSO Sever Znojemska - návrh rozpočtu na rok 2019
Ostatní dokumenty
11.3.2019 26.3.2019
Veřejná vyhláška - usmrcování Kormorána velkého
Ostatní dokumenty
11.3.2019 26.3.2019
Opatření obecné povahy - usmrcování Kormorána velkého
Ostatní dokumenty
25.2.2019 12.3.2019
Veřejná vyhláška - vyrozumění o zahájení řízení - rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice
Ostatní dokumenty
25.2.2019 12.3.2019
Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
12.2.2019 27.2.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Ostatní dokumenty
16.1.2019 18.2.2019
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
Ostatní dokumenty
22.1.2019 9.2.2019
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
17.12.2018 1.1.2019
Rozhodnutí o schválení návrhu
Ostatní dokumenty
17.12.2018 1.1.2019
Mapa k rozhodnutí
Ostatní dokumenty
17.12.2018 1.1.2019
sdělení k rozhodnutí o schválení návrhu
Ostatní dokumenty
5.12.2018 20.12.2018
Pozvánka na 3. veřejné zasedání
Ostatní dokumenty
28.11.2018 13.12.2018
Informace o konání akce
Ostatní dokumenty
23.11.2018 8.12.2018
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
23.11.2018 8.12.2018
Rozpočtové opatření č. 8
Ostatní dokumenty
14.11.2018 29.11.2018
Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
27.9.2018 26.11.2018
KoPÚ - oznámení o vystavení návrhu, pozvánka na závěrečné jednání
Ostatní dokumenty
23.10.2018 7.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
15.10.2018 30.10.2018
Územní rozhodnutí - vodovod Tavíkovice
Ostatní dokumenty
20.9.2018 5.10.2018
Opatření obecné povahy-odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Ostatní dokumenty
11.6.2018 30.9.2018
Nařízení města Moravský Krumlov- o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Ostatní dokumenty
12.9.2018 29.9.2018
Pozvánka na zasedání DSO
Ostatní dokumenty
7.9.2018 22.9.2018
Pozvánka na 27. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
22.8.2018 6.9.2018
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
13.8.2018 28.8.2018
Pozvánka na 26. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
11.7.2018 26.7.2018
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby
Ostatní dokumenty
11.7.2018 26.7.2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Ostatní dokumenty
4.7.2018 19.7.2018
Průzkumný vrt
V obci Tavíkovice v katastrálním území Dobronice na pozemku manželů Zavadilových parcelní číslo st. 52 podle katastru nemovitostí, bude proveden v období července průzkumný vrt za účelem zjištění stavu spodních vod.

Tento vrt provede odborná firma MK Studny, Komenského 150, 67201 Moravský Krumlov, IČ: 04769660.


Podle sdělení MŽP ČR, Odboru lesního a vodního hospodářství, se pro průzkumné objekty nevydává stavební povolení ve smyslu §9 zákona o geologických pracích.

Pokud bude vrt prováděn v ochranných pásmech vodních zdrojů či toků, je potřeba souhlas vodohospodářského orgánu KU k hydrogeologickým pracím. Po vyhotovení průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost / nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník neprodleně o umíštění stavby dle ust. §50 zák. č. 183/2006 Sb.

Ostatní dokumenty
14.6.2018 29.6.2018
Pozvánka na 25. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
8.6.2018 26.6.2018
Pozvánka - Dukovany
Ostatní dokumenty
6.6.2018 23.6.2018
Pozvánka - zasedání DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
8.6.2018 23.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Ostatní dokumenty
6.6.2018 21.6.2018
Oznámení zahájení řízení - aplikace herbicidu ve vodním toku Rokytná
Ostatní dokumenty
18.5.2018 15.6.2018
Návrh závěrečného účtu DSO
Ostatní dokumenty
24.5.2018 8.6.2018
Oznámení o provedení průzkumného vrtu - k.ú. Dobronice
V obci Dobronice v katastrálním území Dobronice na pozemku paní Jitky Ambrozkové a Jitky Venutkové parcelní číslo 20/2 podle katastru nemovitostí, bude proveden v období července průzkumný vrt za účelem zjištění stavu spodních vod.

Tento vrt provede odborná firma MK Studny, Komenského 150, 67201 Moravský Krumlov, IČ: 04769660.


Podle sdělení MŽP ČR, Odboru lesního a vodního hospodářství, se pro průzkumné objekty nevydává stavební povolení ve smyslu §9 zákona o geologických pracích.

Pokud bude vrt prováděn v ochranných pásmech vodních zdrojů či toků, je potřeba souhlas vodohospodářského orgánu KU k hydrogeologickým pracím. Po vyhotovení průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost / nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník neprodleně o umíštění stavby dle ust. §50 zák. č. 183/2006 Sb.

V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.

Ostatní dokumenty
21.5.2018 5.6.2018
Informace o konání akce
Ostatní dokumenty
18.5.2018 4.6.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
18.5.2018 4.6.2018
Zpráva přezkum DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
18.5.2018 4.6.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Ostatní dokumenty
26.4.2018 29.5.2018
Finanční úřad - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Ostatní dokumenty
16.4.2018 1.5.2018
Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
17.1.2018 25.4.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad
Ostatní dokumenty
10.4.2018 25.4.2018
Oznámení zkušebního vrtu
Ostatní dokumenty
10.4.2018 25.4.2018
Oznámení - Svazek obcí pro komunální služby
Ostatní dokumenty
26.2.2018 13.3.2018
Návrh závěrečného účtu 2017 - Svazek obcí pro komunální služby
Ostatní dokumenty
26.2.2018 13.3.2018
Návrh rozpočtu 2018 - Svazek pro komunální služby
Ostatní dokumenty
26.2.2018 13.3.2018
Návrh střednědobého výhledu - Svazek pro komunální služby
Ostatní dokumenty
26.2.2018 13.3.2018
Zpráva auditora - Svazek pro komunální služby
Ostatní dokumenty
15.2.2018 2.3.2018
Návrh rozpočtu DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
22.1.2018 6.2.2018
Pozvánka na 23. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
15.1.2018 1.2.2018
Oznámení o době a místě konání prezidenta republiky
Ostatní dokumenty
12.1.2018 27.1.2018
Informace o konání akce
Ostatní dokumenty
4.1.2018 19.1.2018
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
14.12.2017 29.12.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Ostatní dokumenty
6.12.2017 26.12.2017
Pozvánka na 57. zasedání výboru svazku obcí Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
28.11.2017 20.12.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ostatní dokumenty
4.12.2017 19.12.2017
Pozvánka na 22. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
23.11.2017 8.12.2017
Záměr obce směnit nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
23.11.2017 8.12.2017
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
8.11.2017 23.11.2017
Opatření obecné povahy - Těžba dřeva
Ostatní dokumenty
7.11.2017 22.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu u bobra evropského
Ostatní dokumenty
25.10.2017 9.11.2017
Pozvána na 21. zasedání ZO
Ostatní dokumenty
25.10.2017 9.11.2017
Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Ostatní dokumenty
21.10.2017 5.11.2017
Výsledky voleb do PSP ČR 2017 - Dobronice
Ostatní dokumenty
21.10.2017 5.11.2017
Výsledky voleb do PSP ČR 2017 - Tavíkovice
Ostatní dokumenty
18.10.2017 2.11.2017
Upozornění pro voliče - neúplné hlasovací lístky
Ostatní dokumenty
18.10.2017 2.11.2017
Ořez dřevin - informace E.ON
Ostatní dokumenty
18.10.2017 2.11.2017
Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.
Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
otisk razítka
Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru

Ostatní dokumenty
26.9.2017 1.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tavíkovice a Dobronice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Ostatní dokumenty
11.10.2017 26.10.2017
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
10.10.2017 25.10.2017
Záměr obce- prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
10.10.2017 25.10.2017
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
10.10.2017 25.10.2017
Záměr obce - pronájem nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
28.8.2017 23.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Ostatní dokumenty
28.8.2017 23.10.2017
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
18.9.2017 23.10.2017
Žádost o vydání voličského průkazu
Ostatní dokumenty
21.8.2017 22.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
19.9.2017 22.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR
Ostatní dokumenty
22.9.2017 13.10.2017
ÚZSVM - vyhlášení výběrového řízení
Ostatní dokumenty
19.9.2017 4.10.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Ostatní dokumenty
19.9.2017 4.10.2017
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
18.9.2017 3.10.2017
Opatření obecné povahy
Ostatní dokumenty
31.8.2017 15.9.2017
Pozvánka na 20. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
24.8.2017 8.9.2017
Rozhodnutí hejtmana - odvolání doby zvýšeného nebezpečí požárů
Ostatní dokumenty
23.8.2017 7.9.2017
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
22.8.2017 6.9.2017
Oznámení o zahájení vrtných prací v katastru obce Tavíkovice
Ostatní dokumenty
7.8.2017 22.8.2017
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
14.7.2017 12.8.2017
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Ostatní dokumenty
20.7.2017 4.8.2017
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
17.7.2017 1.8.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dobronice
Ostatní dokumenty
21.6.2017 6.7.2017
Pozvánka na 55. zasedání výboru svazku obcí Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
21.6.2017 6.7.2017
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
21.3.2017 28.6.2017
Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty
12.6.2017 27.6.2017
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
8.6.2017 23.6.2017
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
5.6.2017 20.6.2017
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
22.5.2017 6.6.2017
Informování o konání akce v obci Tavíkovice
Ostatní dokumenty
17.5.2017 1.6.2017
Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Ostatní dokumenty
11.5.2017 26.5.2017
Pozvánka na 18. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
26.4.2017 11.5.2017
FÚ - veřejná vyhláška zpřístupnění předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Ostatní dokumenty
7.4.2017 3.5.2017
Zápis do mateřské školy
Ostatní dokumenty
12.4.2017 27.4.2017
Oznámení geologických prací
Ostatní dokumenty
12.4.2017 27.4.2017
Usnesení o odročení dražby
Ostatní dokumenty
26.1.2017 26.4.2017
Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty
7.4.2017 22.4.2017
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
7.4.2017 22.4.2017
Zápis do 1. třídy
Ostatní dokumenty
6.3.2017 11.4.2017
Dražební jednání
Ostatní dokumenty
21.3.2017 5.4.2017
Pozvánka na 17. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
21.3.2017 5.4.2017
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ostatní dokumenty
6.3.2017 31.3.2017
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele - Svazek obcí Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
20.2.2017 20.3.2017
Střednědobý výhled - Svazek obcí pro komunální služby
Ostatní dokumenty
20.2.2017 20.3.2017
Návrh rozpočtu - Svazek obcí pro komunální služby
Ostatní dokumenty
20.2.2017 20.3.2017
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí pro komunální služby
Ostatní dokumenty
28.2.2017 15.3.2017
Záměr směny pozemků
Ostatní dokumenty
28.2.2017 15.3.2017
Samotěžba suchých polomů a suchých dřevin v k.ú. Tavíkovice a v k.ú. Dobronice
Ostatní dokumenty
24.2.2017 11.3.2017
Příloha obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rozúčtování nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu za rok 2016:
Ostatní dokumenty
16.1.2017 23.2.2017
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
2.2.2017 17.2.2017
Pozvánka na 16. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
16.1.2017 16.2.2017
Nařízení státní veterinární správy
Ostatní dokumenty
10.1.2017 25.1.2017
Informace o konání akce v obci Tavíkovice
Datum konání:
21.1.2017

Informace o konání akce v obci Tavíkovice
Obecní úřad Tavíkovice oznamuje podle čl. 3 odst. 3 Obecně závažné vyhlášky obce Tavíkovice č. 2/2016, o nočním klidu, konání akce v obci Tavíkovice:
Název: Fotbalový ples
Kdy: 21.1.2017 od 19:00
Kde: Kulturní dům Tavíkovice.

Ostatní dokumenty
14.12.2016 29.12.2016
Komplexní pozemková úprava - oznámení o rozšíření obvodu
Ostatní dokumenty
14.12.2016 29.12.2016
Rozšíření obvodu - mapa
Ostatní dokumenty
12.12.2016 27.12.2016
Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Ostatní dokumenty
1.12.2016 16.12.2016
Návrh rozpočtu roku 2017
Ostatní dokumenty
3.11.2016 18.11.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
25.10.2016 11.11.2016
Obecně závazná vyhláška Obce Tavíkovice č. 2/2016 o nočním klidu
Ostatní dokumenty
25.10.2016 9.11.2016
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště, ze dne 2.5.2002.
Ostatní dokumenty
19.10.2016 3.11.2016
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Ostatní dokumenty
4.8.2016 2.11.2016
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
12.10.2016 27.10.2016
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
12.10.2016 27.10.2016
Odročení dražebního jednání
Ostatní dokumenty
12.10.2016 27.10.2016
Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
5.10.2016 20.10.2016
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Ve dnech voleb mohou požádat o návštěvu členů okrskové volební komise příbuzní nebo např. sousedé, také je možné požádat o návštěvu členů okrskové volební komise telefonicky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte prosím obecní úřad Tavíkovice na telefonním čísle - 515 339 213, e-mail: starosta@tavikovice.cz. V den voleb na telefonních číslech

Volební okrsek č. 1 Tavíkovice - 723 151 592

volební okrsek č. 2 Dobronice - 731 221 169

Ostatní dokumenty
3.10.2016 18.10.2016
Oznámení geologických prací
Ostatní dokumenty
3.10.2016 18.10.2016
Oznámení geologických prací
Ostatní dokumenty
29.9.2016 14.10.2016
Záměr obce - prodej nemovitého majetku v k.ú. Tavíkovice
Ostatní dokumenty
9.9.2016 10.10.2016
Složení volební komise
Ostatní dokumenty
9.9.2016 10.10.2016
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
Ostatní dokumenty
19.9.2016 10.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Ostatní dokumenty
10.8.2016 9.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Ostatní dokumenty
2.9.2016 30.9.2016
Pozvánka ke ZPH - neznámý vlastník
Ostatní dokumenty
2.9.2016 30.9.2016
Pozvánka - neznámý vlastník
Ostatní dokumenty
2.9.2016 30.9.2016
KoPú - přehled časů
Ostatní dokumenty
12.9.2016 27.9.2016
Seznam parcel, jejichž vlastníci nejsou dostatečně identifikováni
Ostatní dokumenty
12.9.2016 27.9.2016
Pozvánka na první zasedání členů okrskové volební komise
Ostatní dokumenty
9.9.2016 24.9.2016
Informace k vydávání voličského průkazu
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
Komplexní pozemková úprava - zjišťování průběhu hranic
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
KPÚ Dobronice - pozvánka
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
KPÚ Dobronice - Srazy
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
KPÚ Tavíkovice - pozvánka
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
KPÚ Tavíkovice oznámení
Ostatní dokumenty
1.9.2016 22.9.2016
KPÚ Tavíkovice - srazy
Ostatní dokumenty
7.9.2016 22.9.2016
Pozvánka na 13. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Ostatní dokumenty
7.9.2016 22.9.2016
Strukturální šetření
Ostatní dokumenty
5.9.2016 20.9.2016
Upozornění pro veřejnost
Ostatní dokumenty
1.9.2016 16.9.2016
KPÚ Dobronice - plná moc
Ostatní dokumenty
1.9.2016 16.9.2016
KPÚ Tavíkovice - plná moc
Ostatní dokumenty
12.8.2016 12.9.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7.9.2016
Ostatní dokumenty
26.8.2016 10.9.2016
Jmenování zapisovatelů Okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
12.8.2016 8.9.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7.9.2016
Ostatní dokumenty
11.8.2016 26.8.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
8.8.2016 23.8.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Ostatní dokumenty
3.8.2016 18.8.2016
Oznámení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany"
Ostatní dokumenty
3.8.2016 18.8.2016
Infolinka pro dotazy k EET
Ostatní dokumenty
28.7.2016 12.8.2016
Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Ostatní dokumenty
27.7.2016 11.8.2016
Veřejná vyhláška – stavební povolení, Tavíkovice – lokalita „Za humny“
Ostatní dokumenty
27.7.2016 11.8.2016
Veřejná vyhláška - stavební povolení
Ostatní dokumenty
20.7.2016 4.8.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
15.6.2016 3.8.2016
Komplexní pozemková úprava - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu
Ostatní dokumenty
15.6.2016 3.8.2016
Komplexní pozemková úprava - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků
Ostatní dokumenty
30.6.2016 26.7.2016
Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení: "Tavíkovice - lokalita Za humny"
Ostatní dokumenty
11.7.2016 26.7.2016
Usnesení o odročení dražebního jednání
Ostatní dokumenty
29.6.2016 14.7.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ostatní dokumenty
29.6.2016 14.7.2016
Záměr obce
Ostatní dokumenty
16.6.2016 1.7.2016
Záměr obce pronajmout pozemek
Ostatní dokumenty
13.6.2016 30.6.2016
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
15.6.2016 30.6.2016
Komplexní pozemková úprava - pozvánka na jednání
Ostatní dokumenty
13.6.2016 28.6.2016
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
8.6.2016 23.6.2016
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Ostatní dokumenty
1.6.2016 17.6.2016
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
1.6.2016 16.6.2016
Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty
26.5.2016 10.6.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Ostatní dokumenty
25.5.2016 9.6.2016
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Ostatní dokumenty
16.5.2016 31.5.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Ostatní dokumenty
12.5.2016 27.5.2016
Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV
Ostatní dokumenty
10.5.2016 25.5.2016
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
9.5.2016 24.5.2016
Zápis z úvodního jednání (Státní pozemkový úřad)
Ostatní dokumenty
9.5.2016 24.5.2016
Příloha k zápisu z úvodního jednání
Ostatní dokumenty
4.5.2016 19.5.2016
Územní rozhodnutí č. 54
Ostatní dokumenty
29.4.2016 14.5.2016
Ostatní dokumenty
29.4.2016 14.5.2016
Informace ke zpřístupnění hromadného seznamu
Ostatní dokumenty
29.4.2016 14.5.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
29.4.2016 14.5.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
29.4.2016 14.5.2016
Veřejná vyhláška
Ostatní dokumenty
26.4.2016 11.5.2016
Oznámení o volbě sboru zástupců
Ostatní dokumenty
25.4.2016 10.5.2016
Veřejná vyhláška - zveřejnění Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Ostatní dokumenty
21.4.2016 6.5.2016
Pozvánka na 10. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
14.3.2016 29.4.2016
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Ostatní dokumenty
24.3.2016 29.4.2016
Pozvánka na UJ
Ostatní dokumenty
24.3.2016 29.4.2016
Informace k volbě sboru zástupců
Ostatní dokumenty
11.4.2016 26.4.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tavíkovice a Dobronice - oznámení definitivní kandidátní listiny do sboru zástupců
Ostatní dokumenty
16.3.2016 25.4.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby

Ostatní dokumenty
24.3.2016 8.4.2016
Hlášení ve 12. týdnu 2016
Ostatní dokumenty
23.3.2016 7.4.2016
Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO
Ostatní dokumenty
16.3.2016 31.3.2016
Exekuční příkaz

Exekuční příkaz

Ostatní dokumenty
16.3.2016 31.3.2016
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu
Ostatní dokumenty
16.3.2016 31.3.2016
Pozvánka - Honební společenstvo Tavíkovice

Pozvánka - Honební společenstvo Tavíkovice

Ostatní dokumenty
14.3.2016 29.3.2016
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ostatní dokumenty
14.3.2016 29.3.2016
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ostatní dokumenty
14.3.2016 29.3.2016
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ostatní dokumenty
11.2.2016 26.3.2016
Ochrana lesa před hmyzími škůdci

Ochrana lesa před hmyzími škůdci

Ostatní dokumenty
9.3.2016 24.3.2016
Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice

Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice

Ostatní dokumenty
4.3.2016 19.3.2016
Výzva - Veřejná zakázka malého rozsahu - Požární zbrojnice - stavební úpravy

Výzva - Veřejná zakázka malého rozsahu - Požární zbrojnice - stavební úpravy

Ostatní dokumenty
23.2.2016 9.3.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek

Záměr obce prodat nemovitý majetek

Ostatní dokumenty
23.2.2016 9.3.2016
Usnesení o elektronické dražbě

Usnesení o elektronické dražbě

Ostatní dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
záměr obce prodat majetek

záměr obce prodat majetek

Ostatní dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
záměr obce prodat nemovitý majetek

záměr obce prodat nemovitý majetek

Ostatní dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
záměr obce darovat nemovitý majetek

záměr obce darovat nemovitý majetek

Ostatní dokumenty
22.2.2016 8.3.2016
záměr obce pronajmout nemovitý majetek

záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Ostatní dokumenty
18.2.2016 4.3.2016
Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015

Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015

Ostatní dokumenty
18.2.2016 4.3.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření "Svazku obcí pro komunální služby"
Ostatní dokumenty
18.2.2016 4.3.2016
Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016

Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016

Ostatní dokumenty
18.2.2016 4.3.2016
Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020

Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020

Ostatní dokumenty
15.2.2016 1.3.2016
Návrh rozpočtu - DSO Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu - DSO Svazek obcí Sever Znojemska

Ostatní dokumenty
15.2.2016 1.3.2016
Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO obce Tavíkovice

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO obce Tavíkovice

Ostatní dokumenty
28.1.2016 12.2.2016
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO

Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO

Ostatní dokumenty
28.1.2016 12.2.2016
Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu

Ostatní dokumenty
13.1.2016 28.1.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Ostatní dokumenty
13.1.2016 28.1.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Ostatní dokumenty
13.1.2016 28.1.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Ostatní dokumenty
13.1.2016 28.1.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Ostatní dokumenty
22.12.2015 6.1.2016
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
22.12.2015 6.1.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ostatní dokumenty
21.12.2015 5.1.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Ostatní dokumenty
13.11.2015 31.12.2015
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Ostatní dokumenty
13.11.2015 31.12.2015
Úřední oznámení

Úřední oznámení

Ostatní dokumenty
1.12.2015 16.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Ostatní dokumenty
20.11.2015 5.12.2015
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
20.11.2015 5.12.2015
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
29.10.2015 13.11.2015
Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
22.10.2015 6.11.2015
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Obecní vyhlášky
22.10.2015 6.11.2015
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
16.10.2015 31.10.2015
Výzva k podání nabídky
Ostatní dokumenty
14.9.2015 29.9.2015
Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Obecní vyhlášky
29.7.2015 15.9.2015
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
28.8.2015 12.9.2015
Pozvánka na konání 5. veřejného zasedání ZO
Ostatní dokumenty
20.8.2015 4.9.2015
Rozhodnutí Hejtmana Jihomoravského kraje
Ostatní dokumenty
17.8.2015 1.9.2015
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
11.8.2015 26.8.2015
Záměr na směnu pozemků
Ostatní dokumenty
10.8.2015 25.8.2015
Obecně závazná vyhláška 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecní vyhlášky
23.7.2015 3.8.2015
Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Ostatní dokumenty
7.7.2015 30.7.2015
Rozhodnutí hejtmana JmK – doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Ostatní dokumenty
7.7.2015 24.7.2015
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
7.7.2015 24.7.2015
Záměr na pronájem nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
3.7.2015 21.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 "O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tavíkovice"
Obecní vyhlášky
3.7.2015 21.7.2015
Dodatek č. 1/2015 k obecně závazné vyhlášce obce Tavíkovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecní vyhlášky
17.6.2015 2.7.2015
Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
4.3.2015 30.6.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Skládka TKO Třebíč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Skládka TKO Třebíč

Ostatní dokumenty
2.6.2015 30.6.2015
Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za rok 2014
Ostatní dokumenty
3.6.2015 21.6.2015
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
20.5.2015 20.6.2015
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za rok 2014
Ostatní dokumenty
20.5.2015 20.6.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12. 2014 - DSO Sever Znojemska
Ostatní dokumenty
3.6.2015 18.6.2015
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
29.4.2015 31.5.2015
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Ostatní dokumenty
23.2.2015 31.5.2015
Návrh rozpočtu Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu Svazek obcí Sever Znojemska

Rozpočty a opatření
17.4.2015 25.5.2015
Pozvánka na ustanovující zasedání ZO

Pozvánka na ustanovující zasedání ZO

Ostatní dokumenty
14.5.2015 23.5.2015
Pozvánka na veřehné zasedání ZO
Ostatní dokumenty
25.3.2015 20.5.2015
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Ostatní dokumenty
25.3.2015 19.5.2015
Usnesení o dražebním jednání

Usnesení o dražebním jednání

Ostatní dokumenty
28.4.2015 18.5.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

Rozpočty a opatření
25.3.2015 15.5.2015
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Ostatní dokumenty
15.4.2015 10.5.2015
Záměr obce - pronájem nebytových prostor

pronájem nebytových prostor

Ostatní dokumenty
6.2.2015 8.5.2015
SPÚ - nabídky pozemků k pronájmu

SPÚ - nabídky pozemků k pronájmu

Ostatní dokumenty
12.3.2015 30.4.2015
Platnost obnoveného katastrálního operátu

Platnost obnoveného katastrálního operátu

Ostatní dokumenty
15.3.2015 30.4.2015
Výsledky voleb do ZO - 14. 3. 2015

Výsledky voleb do ZO - 14. 3. 2015

Ostatní dokumenty
18.3.2015 30.4.2015
Vyjádření k incidentu při volbách do ZO

Vyjádření k incidentu při volbách do ZO

Ostatní dokumenty
15.4.2015 30.4.2015
Zamítnutí návrhu na neplatnost voleb

Zamítnutí návrhu na neplatnost voleb

Ostatní dokumenty
13.3.2015 28.4.2015
Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

Ostatní dokumenty
13.3.2015 28.4.2015
svoz nebezpečného odpadu 2015

svoz nebezpečného odpadu 2015

Ostatní dokumenty
23.3.2015 28.4.2015
Vyjádření p. Šidla

Vyjádření p. Šidla

Ostatní dokumenty
1.4.2015 16.4.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Ostatní dokumenty
1.4.2015 6.4.2015
Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Ostatní dokumenty
24.2.2015 31.3.2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Skládka TKO 2015

Návrh rozpočtu Svazku obcí Skládka TKO 2015

Rozpočty a opatření
24.2.2015 31.3.2015
Střednědobý investiční plán -Svazek obcí Skládka TKO

Střednědobý investiční plán - Svazek obcí Skládka TKO

Rozpočty a opatření
25.2.2015 31.3.2015
Rozpočtové opatření č. 9/2014

Rozpočtové opatření č. 9/2014

Rozpočty a opatření
16.2.2015 26.3.2015
Pozvánka na 3.veř. zasedání ZO

Pozvánka na 3. veř. zasedání ZO

Ostatní dokumenty
24.2.2015 25.3.2015
Závěrečný účet Svazku obcí Skládka TKO

Závěrečný účet Svazku obcí Skládka TKO

Rozpočty a opatření
11.3.2015 20.3.2015
Pozvánka na zasedání - Sever Znojemska

Pozvánka na zasedání - Sever Znojemska

Ostatní dokumenty
25.2.2015 15.3.2015
Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Ostatní dokumenty
6.3.2015 15.3.2015
telefonní spojení při volbách 2015

telefonní spojení při volbách

Ostatní dokumenty
6.3.2015 15.3.2015
Oznámení o tiskové chybě ve jméně kandidáta

Oznámení o tiskové chybě ve jméně kandidáta

Ostatní dokumenty
4.3.2015 14.3.2015
Stanovení plochy pro vylepování plakátů

Stanovení plochy pro vylepování plakátů

Ostatní dokumenty
24.2.2015 13.3.2015
Pozvánka na Valnou hromadu členů Svazku obcí Skládka TKO

Pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí Skládka TKO

Ostatní dokumenty
9.1.2015 28.2.2015
Ukončení obnovy katastrálního operátu, převod na digitální mapu - Dobronice

Ukončení obnovy katastrálního operátu, převod na digitální mapu - Dobronice

Ostatní dokumenty
28.1.2015 28.2.2015
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Ostatní dokumenty
30.1.2015 28.2.2015
Stanovení zapisovatele pro volby do ZO - 14.3.2015

Stanovení zapisovatele pro volby do ZO - 14. 3 .2015

Ostatní dokumenty
6.2.2015 28.2.2015
SPÚ - Usnesení - komplexní pozemková úprava Dobronice

SPÚ - Usnesení - komplexní pozemková úprava Dobronice

Ostatní dokumenty
26.1.2015 17.2.2015
Registrace kand. listin

Registrace kand. listin

Ostatní dokumenty
26.1.2015 10.2.2015
Zápis o vylosování čísel volebním stranám

Zápis o vylosování čísel volebním stranám

Ostatní dokumenty
5.11.2014 3.2.2015
Pozemkový úřad - pronájem pozemků

Pozemkový úřad - pronájem pozemků

Ostatní dokumenty
9.1.2015 31.1.2015
Aktualizace BPEJ - ukončení

Aktualizace BPEJ - ukončení

Ostatní dokumenty
29.12.2014 31.1.2015
Rozpočtové opatření 8/2014

Rozpočtové opatření 8/2014

Rozpočty a opatření
13.1.2015 28.1.2015
Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Ostatní dokumenty
30.12.2014 14.1.2015
kontrolní vzorek vody

kontrolní vzorek vody

Ostatní dokumenty
19.12.2014 5.1.2015
Termín voleb

Termín voleb

Ostatní dokumenty
26.11.2014 31.12.2014
Rozpočtové opatření 6/2014

Rozpočtové opatření 6/2014

Rozpočty a opatření
26.11.2014 31.12.2014
Rozpočtové opatření 7/2014

Rozpočtové opatření 7/2014

Rozpočty a opatření
11.11.2014 19.12.2014
Návrh změn map v k.ú. Tavíkovice a Dobronice

Návrh změn map v k.ú. Tavíkovice a Dobronice

Ostatní dokumenty
10.12.2014 19.12.2014
Pozvánka na 2. veř. zasedání ZO

Pozvánka na 2. veř. zasedání ZO

Ostatní dokumenty
25.11.2014 4.12.2014
Pozvánka- svazek obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka - svazek obcí "Sever Znojemska"

Ostatní dokumenty
27.10.2014 30.11.2014
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Ostatní dokumenty
14.11.2014 25.11.2014
informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Ostatní dokumenty
6.8.2014 4.11.2014
Nabídka pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Ostatní dokumenty
20.10.2014 4.11.2014
Výsledky 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Ostatní dokumenty
19.8.2014 31.10.2014
Oznámení katastrálního úřadu - digitalizace Dobronice

Oznámení katastrálního úřadu - digitalizace Dobronice

Ostatní dokumenty
10.10.2014 31.10.2014
Zpráva o stavu financí obce

Zpráva o stavu financí obce

Ostatní dokumenty
13.10.2014 31.10.2014
Výsledky voleb do ZO Tavíkovice

Výsledky voleb do ZO Tavíkovice

Ostatní dokumenty
3.10.2014 31.10.2014
Rozpočtové opatření č.4/02014

Rozpočtové opatření č.4/2014

Rozpočty a opatření
3.10.2014 31.10.2014
Rozpočtové opatření č. 5/2014

Rozpočtové opatření č.5/2014

Rozpočty a opatření
8.10.2014 27.10.2014
Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Ostatní dokumenty
26.8.2014 20.10.2014
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Ostatní dokumenty
15.10.2014 20.10.2014
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Ostatní dokumenty
11.8.2014 19.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Ostatní dokumenty
18.8.2014 12.10.2014
registrace kandidátních listin

registrace kandidátních listin

Ostatní dokumenty
25.9.2014 12.10.2014
Plakátovací plochy

Plakátovací plochy

Ostatní dokumenty
25.9.2014 12.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Ostatní dokumenty
15.7.2014 11.10.2014
Stanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

Stanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

Ostatní dokumenty
17.9.2014 10.10.2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení "Revitalizace zeleně v obci Tavíkovice"

Oznámení o zahájení zadávacího řízení "Revitalizace zeleně v obci Tavíkovice"

Ostatní dokumenty
8.9.2014 26.9.2014
Uzemní rozhodnutí - "Lokalita Za humny"

Územní rozhodnutí -" Lokalita Za humny"

Ostatní dokumenty
27.8.2014 10.9.2014
Pozvánka - zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka - zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Ostatní dokumenty
29.7.2014 6.9.2014
Rozpočtové opatření 3/2014

Rozpočtové opatření 3/2014

Rozpočty a opatření
14.5.2014 10.8.2014
Nabídky pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Nabídky pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Ostatní dokumenty
29.7.2014 7.8.2014
Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO

Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO

Ostatní dokumenty
15.7.2014 6.8.2014
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice

Ostatní dokumenty
25.6.2014 31.7.2014
Oznámení zahájení územního řízení - lokalita "Za humny"

Oznámení zahájení územního řízení - lokalita  "Za humny"

Ostatní dokumenty
3.7.2014 31.7.2014
Rozpočtové opatření 2/2014

Rozpočtové opatření 2/2014

Rozpočty a opatření
8.7.2014 25.7.2014
Záměr obce na odprodej části pozemku

Záměr obce na odprodej části pozemku

Ostatní dokumenty
17.6.2014 26.6.2014
Pozvánka na 23. veř. zasedání ZO
Ostatní dokumenty
9.6.2014 24.6.2014
Rozpočtové opatření 1/2014

Rozpočtové opatření 1/2014

Rozpočty a opatření
6.5.2014 22.6.2014
Rozúčtování nákladů na svoz a uskladnění odpadů za rok 2013

Rozúčtování nákladů na svoz a uskladnění odpadů za rok 2013

Obecní vyhlášky
2.6.2014 17.6.2014
zahájení aktualizace BPEJ

zahájení aktualizace BPEJ

Ostatní dokumenty
19.5.2014 27.5.2014
Pozvánka na XXXXI. zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka na XXXXI. zasedání výboru svazku obcí  - "Sever Znojemska"

Ostatní dokumenty
9.4.2014 26.5.2014
Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Ostatní dokumenty
8.4.2014 26.5.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Ostatní dokumenty
5.5.2014 23.5.2014
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za r. 2013

Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za r. 2013

Ostatní dokumenty
5.5.2014 23.5.2014
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ...

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ...

Ostatní dokumenty
23.4.2014 8.5.2014
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Ostatní dokumenty
2.4.2014 30.4.2014
Výzva občanům - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva občanům - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ostatní dokumenty
26.3.2014 18.4.2014
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Ostatní dokumenty
7.3.2014 22.3.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013 - Skládka TKO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013 - Skládka TKO

Ostatní dokumenty
7.3.2014 22.3.2014
Návrhy volebního řádu - Svazek obcí "Skládka TKO"

Návrhy volebního řádu - Svazek obcí "Skládka TKO"

Ostatní dokumenty
17.2.2014 17.3.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MŽP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MŽP

Ostatní dokumenty
13.2.2014 1.3.2014
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Ostatní dokumenty
25.9.2013 28.2.2014
Rozbor vody 2013

Rozbor vody 2013

Ostatní dokumenty
13.2.2014 24.2.2014
Pozvánka na 20. veř. zased. ZO

Pozvánka na 20. veř. zased. ZO

Ostatní dokumenty
3.2.2014 18.2.2014
Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska

Rozpočty a opatření
13.11.2013 4.12.2013
Pronájem nemovitého majetku

Pronájem nemovitého majetku

Ostatní dokumenty
14.11.2013 29.11.2013
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014 - 2016.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014 - 2016.

Ostatní dokumenty
29.10.2013 29.11.2013
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Ostatní dokumenty
8.10.2013 31.10.2013
Záměr obce- pronájem nebytových prostor

Záměr obce- pronájem nebytových prostor

Ostatní dokumenty
25.9.2013 31.10.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny

Ostatní dokumenty
25.9.2013 31.10.2013
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Ostatní dokumenty
25.9.2013 31.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Ostatní dokumenty
24.9.2013 30.10.2013
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Ostatní dokumenty
14.10.2013 29.10.2013
Výběrové řízení - úředník ÚSC

Výběrové řízení - úředník ÚSC

Ostatní dokumenty
16.9.2013 5.10.2013
Záměr obce - pronájem garsonky

Záměr obce - pronájem garsonky

Ostatní dokumenty
5.9.2013 25.9.2013
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Ostatní dokumenty
5.9.2013 20.9.2013
Nařízení obce Tavíkovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Tavíkovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Obecní vyhlášky
4.9.2013 19.9.2013
Opravné znění bodu 17 z nápravných opatření zveřejněných na 15. zasedání ZO Tavíkovice

Opravné znění bodu 17 z nápravných opatření zveřejněných na 15. zasedání ZO Tavíkovice

Ostatní dokumenty
19.7.2013 13.8.2013
Stavební povolení - II/400 Újezd-křižovatka s II/399

Stavební povolení - II/400 Újezd-křižovatka s II/399

Ostatní dokumenty
10.6.2013 30.6.2013
Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Ostatní dokumenty
7.6.2013 30.6.2013
Zahájení stavebního řízení

Zahájení stavebního řízení

Ostatní dokumenty
10.5.2013 31.5.2013
Dodatek č.1 a č.2 k rozpočtovému výhledu 2013-14

Dodatek č.1 a č.2 k rozpočtovému výhledu 2013-14

Rozpočty a opatření
16.4.2013 10.5.2013
Záměr obce na prodej nemovitého majetku v katastrálním území obce

Záměr obce na prodej nemovitého majetku v katastrálním území obce

Ostatní dokumenty
7.3.2013 10.4.2013
Rozúčtování nákladů za svoz a uskladnění odpadů za r. 2012

Rozúčtování nákladů za svoz a uskladnění odpadů za r.  2012

Obecní vyhlášky
4.3.2013 31.3.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - výstavba dětského hřiště v Dobronicích

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - výstavba dětského hřiště v Dobronicích

Ostatní dokumenty
22.2.2013 31.3.2013
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Ostatní dokumenty
4.3.2013 31.3.2013
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku - Kadeřnictví, kosmetika

Ostatní dokumenty
18.3.2013 30.3.2013
Cvičení- Zóna 2013

Cvičení- Zóna 2013

Ostatní dokumenty
22.2.2013 30.3.2013
Pronájem garsonky - záměr obce

Pronájem garsonky - záměr obce

Ostatní dokumenty
26.2.2013 19.3.2013
Střednědobý rozpočet pro r. 2013 - 2017 a závěrečný účet r. 2012 - svazek obcí "skládka TKO"

Střednědobý rozpočet pro r. 2013 - 2017 a závěrečný účet r. 2012 - svazek obcí "skládka TKO"

Rozpočty a opatření
7.2.2013 22.2.2013
Tavíkovický kulturní rok - 2013

Tavíkovický kulturní rok - 2013

Ostatní dokumenty
16.1.2013 15.2.2013
Oznámení o výběrovém řízení č. BZN/1/2013 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení č. BZN/1/2013 a jeho podmínkách

Ostatní dokumenty
16.1.2013 12.2.2013
Zahájení územního řízení - Dobronice

Zahájení územního řízení - Dobronice

Ostatní dokumenty
17.12.2012 31.1.2013
Pozvánka na první zasedání OVK pro volbu prezidenta

Pozvánka na první zasedání OVK pro volbu prezidenta

Obecní vyhlášky
27.12.2012 31.1.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Ostatní dokumenty
16.1.2013 31.1.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II. kolo

Ostatní dokumenty
10.12.2012 15.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecní vyhlášky
10.12.2012 15.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 3/2012 o stanovení systému shromážďování,...

Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 3/2012 o stanovení systému shromážďování,...

Obecní vyhlášky
10.12.2012 15.1.2013
Příloha k vyhlášce č.3/2012

Příloha k vyhlášce č.3/2012

Obecní vyhlášky
11.12.2012 15.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,...

Obecní vyhlášky
12.11.2012 13.1.2013
Stanovení min. počtu členů volební komise

Stanovení min. počtu členů volební komise

Ostatní dokumenty
26.11.2012 31.12.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Ostatní dokumenty
26.11.2012 31.12.2012
Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice

Ostatní dokumenty
22.11.2012 8.12.2012
Záměr obce
Ostatní dokumenty
22.11.2012 8.12.2012
Záměr obce
Ostatní dokumenty
22.11.2012 8.12.2012
Návrh rozpočtu obce Tavíkovice na rok 2013
Rozpočty a opatření
31.10.2012 29.11.2012
Oznámení o výběrovém řízení
Obecní vyhlášky
31.10.2012 29.11.2012
Oznámení o výběrovém řízení
Obecní vyhlášky
15.10.2012 31.10.2012
Výsledky voleb 2012
Ostatní dokumenty

ČOV obce Tavíkovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP a Jihomoravským krajem

dotace

Předmětem podpory byla rekonstrukce a kompletní dostavba stávající ČOV na kapacitu 650 EO.

Celkové způsobilé výdaje: 10 642 265 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 7 981 698 Kč

Dotace EU: 6 784 443 Kč (85%)

Dotace Jihomoravského kraje: 598 600 Kč

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018.

EZ2 EZ

 

 

banner klesti

BLOND1

cp logo index

logo krizport

 

Logoidsjmk

Obec TavíkoviceObec Tavíkovice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.