Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Spustili jsme nové webové stránky.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"