Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Spustili jsme nové webové stránky.

Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tavíkovice a pro místní část Dobronice