Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dne 1.8.2018 obdržel Obecní úřad Tavíkovice žádost pana .......... o Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přís

Dne 1.8.2018 obdržel Obecní úřad Tavíkovice žádost pana .......... o Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí kopie zápisu a usnesení ze zasedání ZO Tavíkovice konaného dne 27.6.2018. Odpověď a kopie předmětného zápisu je v příloze

 

[pdf ]

Zodpovídá: Správce Webu