Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Spustili jsme nové webové stránky.

Pozvánka na 26. veřejné zasedání ZO Tavíkovice

POZVÁNK A

V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), Vás obecní úřad Tavíkovice informuje o konání 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice svolaného dle výše uvedeného ustanovení starostou obce panem Jiřím Burdou, a to na úterý 28.6.2022 v 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tavíkovice.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 

 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 2. Nápravná opatření
 3. Účetní závěrka obce
 4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ
 5. Schválení hospodářského výsledku za obec
 6. Schválení hospodářského výsledku za ZŠ a MŠ
 7. Přeúčtování hospodářského výsledku za obec
 8. Přeúčtování hospodářského výsledku za ZŠ a MŠ
 9. ND agentura, příkazní smlouva k administraci akce „Oprava hřbitovní zdi“
 10. Oprava stropu a osvětlení ve dvou třídách  ZŠ – výběrové řízení
 11. Smlouva o poskytnutí dotací z JMK pro hasiče
 12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 874/34 v k.ú. Tavíkovice
 13. Žádost o prodej pozemku p.č. 1500 v k.ú. Tavíkovice
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

K účasti na zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice - Dobronice zveme všechny občany.

 

V Tavíkovicích dne 20.6.2022

 

 

 

Jiří Burda v.r.

starosta obce

 

 

 

 

vyvěšeno dne: 21.6.2022

vyvěšeno na elektronické desce: 21.6.2022

sňato:

Datum sejmutí: 7. 7. 2022 Zodpovídá: Správce Webu