Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Spustili jsme nové webové stránky.

Příloha obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů