Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

ČOV obce Tavíkovice

ČOV obce Tavíkovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP a Jihomoravským krajem.

Předmětem podpory byla rekonstrukce a kompletní dostavba stávající ČOV na kapacitu 650 EO.

Celkové způsobilé výdaje: 10 642 265 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 7 981 698 Kč

Dotace EU: 6 784 443 Kč (85%)

Dotace Jihomoravského kraje: 598 600 Kč

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018.

Datum vložení: 15. 1. 2022 10:17
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 10:18